Учительська

Основні завдання НВК №41.

Вдосконалювати та розвивати матеріально-технічну базу навчального закладу шляхом посилення бюджетного фінансування та залучення спонсорських коштів.

Корегувати основні напрямки управлінської діяльності, вносити зміни і доповнення до концепції розвитку НВК, відповідно до змін законодавчої, нормативно-правової бази, соціально-економічного стану, демографічної ситуації.

Пропагувати досвід роботи педагогічного колективу з впровадження педагогічних технологій вільного розвитку ( згідно науково-дослідної експериментальної роботи).

Удосконалювати інформаційно — комунікативні технології в управлінській діяльності та в навчально — виховному процесі.

НВК — це не лише школа,

і не тільки дитсадок.

Ми об’єднуємо в коло І дорослих, і діток.

Від дошкільнятка — малюка

До парубка -випускника

Всіх зігріють щирі душі

Педагоги НВК.

Мовчан М.Ю.

Основна мета початкової школи полягає у забезпеченні розвитку творчих здібностей, нахилів, інтересів особистості молодшого школяра, розвитку його потенціалу, формуванні вміння вчитись, створенні умов для самовираження особистості в усіх видах діяльності. Принципи роботи нашої школи з елементами вальдорфської педагогіки.

Допрофільна підготовка здійснюється у 5-9 кл з метою професійної орієнтації учнів у виборі ними напрямку профільного навчання у старшій школі. Форми її реалізаціі — введення курсів за вибором, поглиблене вивчення предметів. Однією з ключових проблем реформування загальної середньої освіти найближчого періоду є профільне навчання. Закладені нові підходи до організації освіти в старшій школі, бо вона має функціонувати як профільна. В цей час школа найповніше реалізує принцип особистісно-орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії. Працюючи над проблемною темою по розвитку інноваційної особистості, визначені пріоритетні напрямки роботи колективу з цього питання : забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофільної підготовки, виховання особистості, здатної до самореалізації професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Школа — це майстерня,

де формується думка

і майбутнє людства.

А. Барбюс.