Правила прийому до закладу освіти

Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, або також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, що вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого закладу здійснюється за наявності справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.